ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Отчети на кмета на община Бяла Слатина

Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 
 
Отчет от инж. Иво Цветков, Кмет на Община Бяла Слатина, относно изпълнение актовете на общинския съвет за периода 11.11.2014 – 10.05.2015 г.

Отчет от инж. Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина, относно изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2014.– 10.11.2014 г.

Отчет от инж. Иво Цветков, Кмет на Община Бяла Слатина, относно: изпълнение актовете на общинския съвет за периода 11.10.2013.– 10.05.2014 г.

Отчет от инж. Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина, относно изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2013.– 10.11.2013 г.

Отчет на кмета на общината за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.10.2012година до 10.05.2013 година.

Отчет за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2012.-10.11.2012 г.

Отчет за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода 11.11.2011.-10.05.2012 г.

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.