СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Отчети на кмета на община Бяла Слатина

Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 
 
Отчет от инж. Иво Цветков, Кмет на Община Бяла Слатина, относно изпълнение актовете на общинския съвет за периода 11.11.2014 – 10.05.2015 г.

Отчет от инж. Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина, относно изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2014.– 10.11.2014 г.

Отчет от инж. Иво Цветков, Кмет на Община Бяла Слатина, относно: изпълнение актовете на общинския съвет за периода 11.10.2013.– 10.05.2014 г.

Отчет от инж. Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина, относно изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2013.– 10.11.2013 г.

Отчет на кмета на общината за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.10.2012година до 10.05.2013 година.

Отчет за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2012.-10.11.2012 г.

Отчет за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода 11.11.2011.-10.05.2012 г.

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА