ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Отчети

Годишен финансов отчет за 2016 г., публикуван на 02.10.2017г.

 

Одитен Доклад на Община Бяла Слатина за 2015 г


Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина за 2015 г.


Одитен Доклад на Община Бяла Слатина за 2014 г.


Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина за 2014 г.

Одитен Доклад на Община Бяла Слатина за 2013 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина за 2013 г.

Отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2012 г.

Отчет за състоянието на общинския дълг  за 2012 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2011 г.

Отчет за състоянието на общинския дълг  за 2011 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2010 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2009 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2008 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2007 г.

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.