ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Почетни граждани
Удостоверение
На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 1063 от /20.08.2015 г./ на Общински съвет Бяла Слатина
 Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”
Хилда Иванова Савчева
за изключителни постижения в областта на българската шивашка и модна индустрия, за осигуряване на значителен брой работни места в общината, за популяризирането на Община Бяла Слатина в модните среди на редица европейски и други страни.


Удостоверение
На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 1062 от /20.08.2015 г./ на Общински съвет Бяла Слатина
 Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”
 Михаил Иванов Цанов
За дългогодишна работа и награждаването му с високи държавни отличия за постигнати успехи в областта на науката, просветата и културата, и за принос в обучението и възпитанието на подрастващото поколение в Община Бяла Слатина.

Удостоверение
На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 1061 от /20.08.2015 г./ на Общински съвет Бяла Слатина
 Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”
Севина Кадриева Мехмедова
За дългогодишна работа и множество спечелени награди като състезател и треньор по волейбол, за изключително голям принос за популяризиране на спорта сред децата в Община Бяла Слатина.


Удостоверение № 16
На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 832 от /28.08.2014г./ на Общински съвет Бяла Слатина
 Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”
 Петко Николов Карлуковски
Като културен деец, със  значителен принос в развитието на българското кино и българския театър, за 31 години е изиграл  десетки роли в театрите в Перник, Плевен и в народния театър „Иван Вазов” (27 години). Снимал се е в 14 кино-продукции. Негова незабравима роля е Боримечката във филмите „Под игото” и „Героите на Шипка”.

 
Удостоверение № 15
На основание чл. 29 ичл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 603 от /12.09.2013 г./ на Общински съвет Бяла Слатина
 Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”
 инж. Любчо Николов Чомаковски
За последователна благотворителна дейност и дарения с непреходна стойност за града и общината, за значителни  постижения и съществен принос за развитието на града, както и носител на високи държавни отличия.


Удостоверение № 14
На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 896 от /04.08.2011г./ на Общински съвет Бяла Слатина
 Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”
 Иван Георгиев Попов
За присъствието му като творец, общественик спортен и културен деятел, чиято дългогодишна активна дейност и творчество са изградили важна роля в духовния живот на Бяла Слатина.


Удостоверение № 13
На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 474 от /28.08.2009г./ на Общински съвет Бяла Слатина
Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”
Дано Христов Данов
За значителни постижения и съществен принос за развитието на града.
  

Удостоверение № 12
 На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 603 от /22.04.2009г./ на Общински съвет Бяла Слатина
 Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”
 Петър Стоянов Доневски
 За значителен принос за развитието на града и като писател и деец на културата, автор на 4 книги, получил гражданска подкрепа и признание.


Удостоверение № 11
На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 602 от /26.07.2004г./ на Общински съвет Бяла Слатина
Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”
Илия Тодоров Калканов
/посмъртно/
 За дългогодишна обществена дейност,имаща съществен принос за развитието на града и общината.Като автор на десетки монументални творби в цялата страна.
 
 

Удостоверение № 10

 На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 147 от /08.09.2004г./ на Общински съвет Бяла Слатина

 Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”

 Христина Христова Велчева

 За значителни постижения и съществен принос за развитието на града,общината и Република България и за дългогодишна научна дейност, получила гражданска подкрепа и признание.

 
 
Удостоверение № 9
 На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 146 от /08.09.2004г./ на Общински съвет Бяла Слатина
Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”
Николай Радев Хрелков
/посмъртно/
За работата му като автор и преводач на литературни и поетични творби, обогатили българската култура.
 

Удостоверение № 8

 На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 145 от /08.09.2004г./ на Общински съвет Бяла Слатина

 Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”

 Кръстьо Христов Петков

/посмъртно/

За дългогодишна обществена дейност, имаща съществен принос за развитието на града и общината.


Удостоверение № 7

На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 144 от /08.09.2004г./ на Общински съвет Бяла Слатина

Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”

Д-р Антони Петков Антонов

За значителни постижения и съществен принос за развитието на града и като дългогодишен лекари деец на културата, получил гражданска подкрепа и признание.

 

Удостоверение № 6
На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 641 от /04.09.2003г./ на Общински съвет Бяла Слатина
 Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”
Стойо Димитров Пенев
За значителни постижения и съществен принос за развитието на града,общината и Република България, както и за дългогодишната му дейност на учител и обществен деец,проявил гражданска отговорност и подкрепа.


Удостоверение № 5
На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 640 от /04.09.2003г./ на Общински съвет Бяла Слатина
Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”
Динка Стойнова Стоевска
 За значителни постижения и съществен принос за развитието на града,общината и Република България, както и за дългогодишната и дейност на учител и обществен деец, проявил гражданска отговорност и подкрепа.


Удостоверение № 4
На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 639 от /04.09.2003г./ на Общински съвет Бяла Слатина
Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”
Цола Нинчева Драгойчева
/посмъртно/
За значителни постижения и съществен принос за развитието на града,общината и Република България, за последователната и благотворителна дейност и дарения с непреходна стойност за града и общината.
 
 
Удостоверение № 3
 На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 528 от /18.07.2002г./ на Общински съвет Бяла Слатина
 Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”
Димитрина Янкова-Кауфман
За значителни постижения и съществен принос за развитието на града и музикалното изкуство в Република България.
 

Удостоверение № 2
На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 527 от /18.07.2002г./ на Общински съвет Бяла Слатина
Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”
Милен Тодоров Гетов
За значителни постижения и съществен принос за развитието на българската култура и за работата му, като автор и режисьор на редица творби.
 

Удостоверение № 1
На основание чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина, във връзка с  Решение№ 526 от /18.07.2002г./ на Общински съвет Бяла Слатина
Удостоверява се със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина”
Иванчо Съйнов
1845-1889г. /посмъртно/
За съществен принос за развитието на града.
Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.