ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Отчети за изпълнение приетите решенията на Общински съвет Бяла Слатина

Дата на публикуване: 08.01.2019 16:20

Мандат 2019-2023

Отчет за изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.11.2022.– 10.05.2023  г.


Отчет за изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2022.– 10.11.2022 г.


Отчет за изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.11.2020.– 10.05.2021  г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.05.2020 г. до 10.11.2020 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.11.2019 г. до 10.05.2020 г.


Мандат 2015-2019

Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.11.2018 г. до 10.05.2019 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.05.2018 г. до 10.11.2018 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.11.2017 г. до 10.05.2018 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.05.2017 г. до 10.11.2017 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.11.2016 г. до 10.05.2017 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.05.2016 г. до 10.11.2016 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 10.11.2015 - 10.05.2016 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, мандат 2011 г. - 2015 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, мандат 2007 г. - 2011 г.


  1. Отчети за изпълнение приетите решенията на Общински съвет Бяла Слатина - Текуща страница
  2. Програми за управление на община Бяла Слатина
  3. Отчети на кмета за изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина

Потърсете в сайта

Местоположение