ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административно процесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

Дата на публикуване: 25.02.2019 14:32

Потърсете в сайта

Местоположение