ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Социални институции и услуги в общността

Дата на публикуване: 18.02.2019 13:14

Искра Диловска - управител на ЦНСТДМУ 

 cnot_b_sl@abv.bg ;фейсбук страница: Център за настаняване от семеен тип Бяла Слатина


Маргарита Младенова - Директор Детска ясла - margo_@abv.bg
Искра Диловска -  Център за обществена подкрепа 
Силвия Дикова - Дом за стари хора с. Попица - dsh_popitsa@abv.bg 
Искра Диловска - Преходно жилище - prehodno_bsl@abv.bg
Росица Георгиева - ЦНСТ с. Бърдарски геран - ddlrg_georgieva@abv.bg
 

  1. Социални институции и услуги в общността - Текуща страница
  2. Читалища
  3. Училища
  4. Детски градини
  5. Телефонни номера
  6. МДААР
  7. Полезни линкове
  8. Комуникации

Потърсете в сайта

Местоположение