ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Релеф

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Релефът на общината е разнообразен – равнинен и полупланински.
Град Бяла Слатина е на около 126 м. над морското равнище, с наклон  на изток-североизток към река Скът. Най-високата точка е в местността  “Кърчовското”- 181 м. Най-ниската е  при  местността “Туренеца” -  108 м.
 
Част от района спада към Златийско-Долноискърски район (с. Галиче), а останалата към Медковско-Скътския район на Дунавската хълмиста равнина, подобласт от Европейско-континенталната климатична зона.

Потърсете в сайта

Местоположение