ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Актуално

Дата на публикуване: 04.10.2012 16:27

Напомняме Ви , че на 02 май изтича срока за плащане с 5% отстъпка на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2023г.

Задълженията може да заплатите в касите на Община Бяла Слатина, с адрес-ул.”Климент Охридски” №68, в брой или чрез ПОС-терминал. Работното време е от 08,30ч. до 17,30ч. без прекъсване. Безкасови плащания се извършват по сметка:

IBAN BG43IABG74948402026200

BIC код – IABGBGSF

към Интернешънъл Асет Банк АД.

Плащания през интернет се извършват чрез порталите epay.bg, ubbpay.bg и egov.bg.

Плащания се приемат и в поделенията на Български пощи и офисите на ИЗИПЕЙ и ФАСТ ПЕЙ.

Справка за размера на задълженията може да получите на телефон – 0915/882106.


Община Бяла Слатина Ви уведомява, че започна събирането на дължимите данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2022г.

Заповед № 686/12.10.2021 г.  на основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси, относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване.

Заповед № 657/07.10.2020 г. на основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси, относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване.


Заповед 617 / 10.10.2018 г. на основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси, относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване.


Архив   - Заповед 581 / 11.10.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, на основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление, и местната администрация, и във връзка с чл.63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси, относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване.


Заповед 627 / 25.10.2016 г. относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване


Архив - Заповед 756 на Кмета на Общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване


Архив - Заповед 662 / 07.11.2013 г. на Кмета на Община Бяла Слатина за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване


Архив - Уведомяваме Ви, че от 01 март започва събирането на дължимите: данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2013г.


Архив - Уведомяваме Ви , че 31януари 2013 г. е крайният срок за подаване на декларациите за патентна дейностНаименование Брой тегления
S22C-821101314500.pdf 837 Изтегли документ с име "S22C-821101314500.pdf"

Потърсете в сайта

Местоположение