ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Съобщения по Закона за Гражданска Регистрация.

Дата на публикуване: 12.04.2018 14:46

 


Заповед № 580/31.08.2021 г. относно отказ за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес - публикувано на 31.08.2021 г.


До г-жа Светла Трифонова с адрес гр. Враца, ж.к. Дъбника бл. 21 - относно промяна на данни в Регистъра на населението - публикувано на 19.05.2021 г. 


Заповед № 347/14.05.2021 г. за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес


Заповед № 748/09.11.2020 г. за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес


Уведомление до Г-н Красимир Костов, във връзка с получено писмо на Държавната агенция за закрила на детето и съгласно Заповед № 725/29.10.2020 г. на кмета на община Бяла Слатина.  - публикувано на 05.11.2020 г.


Заповед 725 / 29.10.2020 г. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 99б от Закона за гражданска регистрация.


Заповед 753 / 20.12.2018 г. на кмета на община Бяла Слатина за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес.


Заповед 514 / 16.08.2018 г., на кмета на Община Бяла Слатина, на основание чл.44, ал.2, за заличаване на адресна регистрация по настоящ адрес.


Заповед 218/05.04.2018 г. на кмета на община Бяла Слатина, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка със заличаване адресната регистрация по настоящ адрес на лице.


 


Потърсете в сайта

Местоположение