ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета

Дата на публикуване: 11.07.2018 14:01


Отчет за първо тримесечие на 2023 г.


Отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.


Отчет за трето тримесечие на 2022 г. 


Отчет за второ тримесечие на 2022 г. 


Отчет за първо тримесечие на 2022 г.


Отчет за четвърто тримесечие на 2021 г.


Отчет за трето тримесечие на 2021 г.


Отчет за второ тримесечие на 2021 г.


Отчет за първо тримесечие на 2021 г.


Отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.


Отчет за трето тримесечие на 2020 г.


Отчет за второ тримесечие на 2020 г.


Отчет за първо тримесечие на 2020 г.


Отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.


Отчет за трето тримесечие на 2019 г.


Отчет за второ тримесечие на 2019 г.


Отчет за първо тримесечие на 2019 г.


Отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.


Отчет за трето тримесечие на 2018 г.


Отчет за второ тримесечие на 2018 г.


Отчет за първо тримесечие на 2018 г.


Отчет за четвърто тримесечие на 2017 г.


Отчет за трето тримесечие на 2017 г.


Отчет за второ тримесечие на 2017 г.


Отчет за първо тримесечие на 2017 г.


 


  1. Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета - Текуща страница
  2. Счетоводна политика
  3. Годишни отчети
  4. Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета
  5. Бюджет
  6. Капиталови разходи

Потърсете в сайта

Местоположение