ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Документи

Дата на публикуване: 14.02.2019 11:19


Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване 


Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация


Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация


Заявление за достъп до информация


Вътрешни правила за достъпа до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в община Бяла Слатина 


Заповед № 131/30.03.2022 г. на Кмета на община Бяла Слатина, относно изменение на Вътрешните правила за достъпа до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в община Бяла Слатина. 


Заповед № 865 на Кмета на община Бяла Слатина, относно утвърждаване Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Общинска администрация.


Заповед № 712 на Кмета на община Бяла Слатина, относно утвърждаване Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Общинска администрация.


Заповед № 311/ 21.06.2019 г. на Кмета на община Бяла Слатина, относно определяне на лицето Деница Василева, която да изпълнява функцията на "администратор-модератор" от името на Община Бяла Слатина

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейността на община Бяла Слатина, както и формите, в които е достъпна по чл. 15, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация


Заповед № 600 за определяне на длъжностно лице, което отговаря за предоставянето на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация


Потърсете в сайта

Местоположение