ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Община Бяла Слатина на основание чл.10 а, ал.2 от ЗДС и чл.14 и чл.15 от НПКДС, във връзка със Заповед № 510/11.09.2017 г. на Кмета на община Бяла Слатина обявява 3 конкурса.

Потърсете в сайта

Местоположение