ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Новини
Община Бяла Слатина организира междинна пресконференция, провеждаща се в рамките на Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ .
12.09.2017

Конференцията е по  Дейност 7 „Информиране и публичност“.
Междинната  пресконференция ще се проведе в гр. Бяла Слатина, на 21.09.2017 г. (четвъртък), от 11:00 ч., в ресторант “Скът“, ул. „Климент Охридски“ № 68.

За повече информация вижте:

Покана

Програма

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.