ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Съобщение до представителите на партиите и коалициите, във връзка с предстоящите на 02 октомври 2022 г. избори за Народно събрание.

Дата на публикуване: 14.09.2022 16:51

Във връзка с предстоящите на 02 октомври 2022 г. избори за Народно събрание,  Кмета на община Бяла Слатина уведомява представителите на партиите и коалициите, че на 19.09.2022 г. /понеделник/ от 11:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведат консултации за определяне съставите на подвижните и допълнителните секционните избирателни комисии на територията на община Бяла Слатина.

На консултациите при кмета партиите и коалициите от партии е необходимо да представят документите посочени в чл. 91, ал. 4 от ИК и Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на Централна избирателна комисия.

            При определяне на състава и ръководството на СИК се използва съотношение, определено с решение № 17-НС от 19.08.2022 г., поправено с Решение № 18-НС от 21.08.2022 г. на РИК Враца.

            Поканата и решенията на Централна избирателна комисия и Районна избирателна комисия Враца са публикувани на официалната интернет страница на Община Бяла Слатина и на информационното табло в сградата на общинска администрация Бяла Слатина.

  

ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

Потърсете в сайта

Местоположение