ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Министерство на отбраната. Обява за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани.

Дата на публикуване: 30.09.2021 11:06
Със заповед № ОХ-857/27.09.2021г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 150 (сто и петдесет) войнишки длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани, както следва:

- за НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново, 120 бр. длъжности;
- за Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“
гр. Шумен, 30 бр. длъжности.

За длъжностите могат да кандидатстват пълнолетни български граждани, които отговарят на изискванията
на чл. 59б от ЗРВСРБ.

Приемането на документи на кандидатите се извършва
до 22.10.2021 г. включително.

За информация и подаване на документи:
Офис за военен отчет в общината
Експерт в ОВО - Илиян Илиев - тел.: 0878698065
или
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН-ВРАЦА
гр.Враца, ул."Алеко Константинов" №10,
тел. (092)624044

Потърсете в сайта

Местоположение