ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение и Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, касаеща въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г

Дата на публикуване: 13.03.2020 00:00
Уважаеми жители на Община Бяла Слатина,
 
Във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение и Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, касаеща въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г., се проведе заседание на Общинския оперативен щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания.
Членовете на щаба след като се запознаха със Заповедта взеха решение да бъдат уведомени всички стопански обекти на територията на община Бяла Слатина - търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, увеселителни заведения, игрална зала с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите, че е необходимо преустановяване на дейността им, съгласно горецитираната Заповед.
Общинският оперативен щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания уведомява всички граждани, че със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването се преустановява и провеждането но всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно- развлекателни и научни. Преустановяват се и учебните занятия и посещенията на децата в детските градини и детската ясла.
Уважаеми съграждани, апелираме да проявите нужната самодисциплина и отговорно отношение не само към Вашето здраве, но и към здравето на околните.
Нека запазим спокойствие и стриктно спазваме противоепидемичните мерки. Високата хигиена- лична и на обществените места и ограничаване на контактите са изключително необходими.
 

Потърсете в сайта

Местоположение