ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Заповед №122/16.03.2020 г. на кмета на община Бяла Слатина инж. Иво Цветков, с която се преустановява провеждането на всякакъв вид масови мероприятия поради обективната невъзможност да се приложат адекватни санитарно-хигиенни изисквания, за да се гарантира живота и здравето на гражданите

Дата на публикуване: 16.03.2020 11:45

Потърсете в сайта

Местоположение