ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Общинския оперативен щаб за борба с коронавирус и острите респираторни заболявания проведоха среща с ръководителите на Дом за стари хора и социалните услуги от резидентен тип на територияна на общината

Дата на публикуване: 12.03.2020 17:15

Потърсете в сайта

Местоположение